Wiadomości z życia Kościoła

Wiadomości z życia Kościoła

25 lat - konkordatu....

Sobota, 28 lipca 2018

Ćwierć wieku temu, 28 lipca 1993 r. został podpisany Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Podpisali go w Urzędzie Rady Ministrów Krzysztof Skubiszewski, ówczesny minister spraw zagranicznych i abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski...

Więcej

MIŁOSIERNI CZYNEM

Sobota, 23 kwietnia 2016

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek (Ap 7,16-17).[Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy] 

Więcej

Dzień Judaizmu 2016

Sobota, 16 stycznia 2016

Minęła 50. rocznica zamknięcia II Soboru Watykańskiego, który wśród wielu dokumentów wydał Deklarację o stosunkach Kościoła do religii niechrześcijańskich, zatytułowaną Nostra aetate, a podpisaną dnia 28 października 1965 r. przez papieża Pawła VI. Wspólną cechą przyję­tego stanowiska w Deklaracji wobec religii niechrześcijańskich, a zwłasz­cza judaizmu, jest stanowczy zwrot katolicyzmu ku postawie dialogu i współpracy.

 
 

 

Więcej

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA

Sobota, 16 stycznia 2016

„Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”

Więcej

Życie modlitwą w Puszczy Knyszyńskiej.

Czwartek, 12 lutego 2015

Materia niszczeje, Duch pozostaje

   Nasza opowieść składa się z drobiazgów. Z małych, wyjątkowych cegiełek, które budują dom. Domem jest tożsamość duchowa. Głęboko wewnętrzna, franciszkańska. Nic nie może tu wynikać z bezmyślnych repetycji, czy to nabytych przypadkowo w seminarium, czy to przeczytanych w książkach. Ot, ktoś coś wyczytał, usłyszał i teraz mechanicznie powtarza. Klepie. Nie tutaj, nie na pustelni. Tutaj reguła franciszkańska pisana jest życiem.

 

Więcej

APEL DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE O MODLITWĘ W INTENCJI UKRAINY

Wtorek, 4 marca 2014

Wobec wciąż utrzymującej się sytuacji napięcia na Ukrainie i zagrożenia jej integralności, pragniemy zwrócić się do Was, Siostry i Bracia, z apelem o dalszą gorącą modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastającego konfliktu. W tak trudnej, niestabilnej i zmieniającej się z godziny na godzinę sytuacji, niech w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich, nie zabraknie gestów duchowej solidarności. 

Więcej

List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku

Sobota, 28 grudnia 2013

Drogie Siostry, drodzy Bracia!

Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trudnych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi dla nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie.

Więcej

Katecheza środowa Papieża Franciszka

Środa, 10 kwietnia 2013

Katecheza papieża Franciszka o zbawczym znaczeniu zmartwychwstania z 10 kwietnia 2013 roku Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! W poprzedniej katechezie, skupiliśmy się na wydarzeniu Zmartwychwstania Jezusa, w którym szczególną rolę odegrały

Więcej

Katecheza papieża Franciszka z 3 kwietnia 2013 roku

Środa, 3 kwietnia 2013

 Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dzisiaj powracamy do katechez Roku Wiary. W Credo, w naszym wyznaniu wiary powtarzamy następujące słowa: „Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo”. Świętujemy właśnie to wydarzenie

Więcej

Orędzie wielkanocne Papieża Franciszka

Niedziela, 31 marca 2013

 Drodzy bracia i siostry w Rzymie i na całym świecie, dobrych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! - tymi słowami rozpoczął swe wielkanocne orędzie „Urbi et orbi” papież Franciszek. Wygłosił je w południe z balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie. Wyraził pragnienie

Więcej

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony