Trzymam stronę Pawła!

Trzymam stronę Pawła!

Trzymam stronę Pawła!
Utworzono: 29-06-2014

 Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

Dzisiejsze czytania: Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19

„Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty” (Ga 2, 9). Temu gestowi należy nadać realne znaczenie. To nie był tylko zwykły gest przyjacielski, nie oznaczał też tylko dania wolnej ręki Pawłowi i Barnabie. Wydaje się, że obie strony widzą w tym geście potwierdzenie i zachowanie wspólnoty (koinonia). To teologicznie doniosłe pojęcie wspólnoty(...)należy rozumieć w znaczeniu wspólnoty Ewangelii. Mimo iż jedni idą do pogan, a drudzy do obrzezania, wspólnota Ewangelii jest zachowana.

„Paweł z Tarsu” Joachim Gnilka.

Konflikt między Pawłem a Piotrem jest czymś, o czym trzeba chrześcijanom pamiętać. Nazwany został antiocheńskim od miejsca spożywania posiłku razem z poganami. Opisany w Liście do Galatów (Ga 2, 11-14). Przypomnijmy, że Piotr zachował się w sposób niewłaściwy, nieszczery. Bojąc się obrzezanych odsunął się od pogan, z którymi jeszcze przed chwilą przebywał za pan brat. Zobaczył to Paweł i słusznie mu się sprzeciwił.

Zdecydowanie trzymam stronę Pawła, jeśli kogoś to interesuje. Wprawdzie nie jest to najistotniejsze, ale z pewnością nada kierunek treści tego artykułu. Konflikt polegał na rozróżnieniu Ewangelii dla obrzezanych i nieobrzezanych. Piotr głosił Ewangelię obrzezanym, do których był posłany. Paweł głosił do pogan, co było jego pierwszą misją. Jeden i drugi głosili tą samą Ewangelię. Paweł stanowczo nie popiera działalności Piotra, który nie może wyzwolić się spod Prawa. A ponadto działa w sposób dwulicowy. 

Czy nie jest to aktualny problem? Konflikt współczesny? Co obowiązuje chrześcijanina - według nauczania Piotra - jest kompletnie nieistotne według nauczania Pawła! Jeden i drugi zostali powołani przez samego Chrystusa. Jeden i drugi wiele zrobili dla Ewangelii. Jednak to Paweł idzie dalej. Staje się najzagorzalszym wrogiem faryzejskiego myślenia. Dobrze je zna z własnej przeszłości, od której wyzwolił go Chrystus.  

Dzięki Pawłowej Ewangelii nastąpił zwrot w nauczaniu, przełom na drodze zbawienia. Ewangelia nie podlega Prawu obrzezanych. Dlatego to nauczanie Pawła jest pełnoprawne. Zdejmuje z wierzących obowiązki, nazbyt skrupulatnie przestrzegane przez obrzezanych judeochrześcijan. Dla nich Prawo wciąż ma znaczenie w kwestii zbawienia. 

Postawa Pawła jest postawą na dzisiaj. Tego nam potrzeba. Takiej wolności. Wyzwolenia spod Prawa, które nie jest drogą do zbawienia.     

Magdalena Anna Golon, czerwiec 2014  

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony