Rodzi się Zbawiciel!

Rodzi się Zbawiciel!

Rodzi się Zbawiciel!
Utworzono: 13-12-2015

 

Gaudete! 

Rodzi się Zbawiciel!

III niedziela Adwentu

Dzisiejsze czytania: So 3,14-18a; Iz 12,2-6; Flp 4,4-7; Iz 61,1; Łk 3,10-18

GUDETE, niedziela radości. Narodzenie Jezusa jest już blisko naszych serc, blisko naszych domów. Radość jest darem Boga. Jeśli ktoś nie ma radości w sobie warto zapytać, czy prowadzi go duch Boży? Darem Ducha Świętego jest radość oprócz takich cnót, jak łagodność i mądrość. Ktoś ostatnio powiedział mi, że nam to tak prędko do tej niedzieli „gaudete”. Od razu chcielibyśmy się cieszyć. A gdzie umartwienia? Niektórzy katolicy mają szczególne zdolności, by nakładać na innych ciężary smutnej egzystencji.

Tymczasem święty Escriva mówił: „nikt nie narodził się po to, by umartwiać innych”. Chrześcijanin ma nieść dobrą nowinę, ma pocieszać i dawać nadzieję. Smutne są deklaracje katolików, którzy nieustannie się złoszczą i gorszą, podejrzewają innych o samo zło; nie ma w nich radości. Wiemy, że to nieprzyjaciel oskarża nas przed Bogiem. Dobry chrześcijanin jest radosny i ufny w Boże Miłosierdzie. Bóg nas nie zawiódł. Dał nam przecież swojego Syna!

Magdalena Anna Golon, grudzień 2015 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony