Niech mi się stanie

Niech mi się stanie

Niech mi się stanie
Utworzono: 21-12-2014

Dzisiejsze czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89, 2-5.27.29; Rz 16,25-27; Łk 1,38; Łk 1,26-38

(Łk 1, 38)
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. 

Dwie historie, które mówią o budowaniu Królestwa Bożego na Ziemi. Historia Dawida i historia Dziewicy Maryi. Widzimy dwoje wybranych przez Boga. Jednak to Maryja stała się w istocie Domem Bożym. 

Dawid pragnął zbudować Świątynię na cześć Boga. Chce pokazać poganom, jak należy czcić Pana. Bóg nie tego chciał. Dawid nie zbudował kościoła z kamieni. Nie udało mu się - w sposób zewnętrzny - poprzez budowlę, jaką zamierzał wznieść, uwielbić Boga.

Maryja, w której zamieszkał Jezus jako Dzieciątko ukryte pod Jej sercem, staje się prawdziwym Domem Bożym. Cud zwiastowania pokazuje, co rzeczywiście jest miłe Bogu. Świątynią Ducha Świętego jest nasze ciało, nasze wnętrze, nasze myśli i uczynki, które, na podobieństwo uczynków Najświętszej Maryi Dziewicy, zostają przemienione obecnością żywego Chrystusa mieszkającego w nas. 

To jest budowanie, to jest wznoszenie świątyni!

Nie zatem widzialne znaki czy zewnętrzne działanie lecz wewnętrzne, duchowe zmagania, aby Zbawiciel mieszkał godnie i był wywyższony w naszym ciele jako świątyni Ducha świętego. 

Magdalena Anna Golon, grudzień 2014     

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony