Nie bójcie się ludzi.

Nie bójcie się ludzi.

Nie bójcie się ludzi.
Nie bójcie się ludzi.
Utworzono: 22-06-2014

Dzisiejsze czytania: Jr 20,10-13; Ps 69,8-10.14.17.33-35; Rz 5,12-15; J 15,26b.27a; Mt 10,26-33

(Mt 10,26-28)

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 

Jest wielu niedzielnych chrześcijan, którzy nie wierzą, że ich bracia są prześladowani. W tej chwili w więzieniach odsiadują wyroki za to, że wyznali Chrystusa, że się Go nie wyparli. Na dołączonej mapie możecie sprawdzić, jakie rejony najczęściej są miejscem kaźni dla wierzących w Chrystusa. Kim Dzong (Jong), młody władca Korei, podobnie jak jego ojciec i dziadek, więzi i torturuje wszystkich wierzących, którzy nie chcą oddać mu hołdu i wyprzeć się własnej wiary. Kim Dzong żąda, aby wszyscy chrześcijanie ślubowali wierność tylko jemu i jego rodzinie. W samej Korei trzydzieści tysięcy wyznawców Chrystusa było torturowanych i więzionych za czasów samego Kim Dzonga.

Więźniów można wesprzeć pisząc do nich listy, ściśle według wzoru, aby nie wzbudzić większej agresji oprawców. Inną formą pomocy jest pisanie listów do władców rządzących krajami, w których są prześladowania. Tu również obowiązują zasady, jakich należy przestrzegać, aby przypadkiem nie zaszkodzić więźniom. 

http://www.gpch.pl/jak-pomoc/petycje/1132-oswiadczenie-dla-kim-kim-dzong-una

Szczegóły znajdziesz na stronie, której adres podany jest powyżej.

Trzeba zawsze pamiętać, że jako chrześcijanie możemy bardzo wiele zrobić, aby świat był lepszy. Po pierwsze modlitwa w konkretnej intencji. I to modlitwa odmawiana uparcie i z premedytacją. Nie chodzi o ciche szeptanie w poczuciu obowiązku. Chodzi o głośne proklamowanie zwycięstwa Chrystusa nad uwięzionymi. Podam przykład, aby to co mówię stało się bardziej praktyczne. Są modlitwy, które skutecznie rozbijają twierdze wroga. To Słowo Boże głoszone z mocą i w intencji wyzwolenia kraju spod reżimu. Dobrze jest zrozumieć, że modlitwy o własne potrzeby nie mogą zajmować większości twojego czasu, jaki oddajesz Bogu. 

Jak zatem się modlić? Codziennie, gdy tylko masz chwilę czasu, stań przed Panem i głośno wymawiaj konkretne Słowa Pisma. Pamiętaj, że modlitwa na stojąco ma wielką moc. Dlaczego? Ponieważ zostałeś podniesiony i umocniony dzięki ofierze Chrystusa. Stajesz przed Bogiem jako pełnoprawny Jego syn, który we Krwi Chrystusa ma pełen udział. Modlitwy często nie skutkują ponieważ ludzie źle się modlą. Kiedy jęczysz i stękasz zwieszając głowę przed Panem, to tak jakbyś mówił – „nie wierzę, że to uczynisz Boże”. Człowiek bez wiary nie może podobać się Bogu!

Zatem stań na nogi z podniesioną głową i z wiarą w sercu. Dziękuj Bogu, że uczyni ci to, co sam obiecał – uwolni więźniów, uzdrowi chorych, wypędzi demony, zgromi królów itp. Wymawiaj głośno i wyraźnie każde słowo i rób to codziennie kilka razy.

Są fragmenty Pisma, które szczególnie niszczą siłę nieprzyjaciela. Podam przykłady z którym możesz korzystać, aby twoja modlitwa podobała się Panu.

  • Księga Daniela 2, 20-22
  • 2 Księga Kronik 14, 10 i 20, 6
  • Psalm 33, 8-12  

Niech będzie błogosławione imię Boga po wszystkie wieki! Bo mądrość i moc należą do Niego. On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite mrokiem, a światłość mieszka u Niego. (Dn 2, 20-22)

Panie, nie ma Tobie równego, by przyjść z pomocą w walce między potężnym a pozbawionym siły. Wesprzyj nas, Panie, Boże nasz, bo Tobie ufamy i w Twoim imieniu wystąpiliśmy przeciwko temu mnóstwu. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem. Nie daj się zwyciężyć nikomu! (2 Kronik 14, 10)

Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w całym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. (2 Kronik 20, 6)

Niech cała ziemia boi się Pana

i niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

Bo On przemówił, a wszystko powstało;

On rozkazał, i zaczęło istnieć.

Pan udaremnia zamiary narodów;

wniwecz obraca zamysły ludów.

Zamiar Pana trwa na wieki;

zamysły Jego serca – z pokolenia na pokolenie.

Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan -

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. (Ps 33, 8-12)

Te modlitwy są szczególnie skuteczne, jeśli chcesz, aby Bóg wpłynął na losy konkretnego narodu. Na obszarach, gdzie jest dużo meczetów, jak północna Afryka i Bliski Wschód, ewangelizacja napotyka największe opory. Wyobraź sobie, że codziennie 5 razy z tysięcy i więcej meczetów rozlega się proklamacja: „Boga nie ma, Allach jest Bogiem”. Słowa mają moc! Słowa przekleństwa, słowa bluźniercze, słowa negatywne mają moc budowania warowni nieprzyjaciela. Dlatego jako chrześcijanie mamy uparcie i z wiarą ogłaszać Królestwo Boże nad ciemnością. Mamy głosić potęgę Boga nad siłami zła. Im częściej tym lepiej! Pamiętaj, że modlitwa wypowiadana z wiarą, na głos, wyraźnie, słowo po słowie, burzy twierdze Szatana.

Nie walczymy środkami, jakie daje świat, lecz wiarą, modlitwą, gorliwością. Uczynkami miłosierdzia. 

Na koniec fragment z Listu św. Pawła:

Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. (2 Koryntian 10, 3-5)

Magdalena Anna Golon, czerwiec 2014

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony