Bóg jest pluralistą

Bóg jest pluralistą

Bóg jest pluralistą
Utworzono: 22-03-2015

Bóg jest pluralistą

Dzisiejsze czytania: Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Hbr 5,7-9; J 12,26; J 12,20-33

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

(J 12, 32)

            Wydawałoby się, że wszyscy o tym wiedzą. Wystarczy dobrze się rozejrzeć. Przypatrzeć się ptakom czy drzewom. Czy są dwa takie same drzewa w obrębie tylko jednego gatunku? Czy można znaleźć dwa takie same stworzenia? Tak samo upierzone, tak samo ruchliwe czy tak samo powolne? Odpowiedź jest oczywista – nie można. Ten świat jest światem różnorodności.

Nie tak dawno siedziałam z tyłu w kościele i patrzyłam przed siebie. Było na co popatrzeć. Podziwiałam wielką różnorodność w jednej wspólnocie Kościoła. Było to w czasie mszy dla osób konsekrowanych. Zebrały się razem karmelitanki, klaryski, elżbietanki, pallotynki i wiele, wiele innych sióstr z różnych zgromadzeń. Kapłan w czasie modlitwy podziękował Bogu za tak niezwykłą różnorodność. Ilość welonów na głowach sióstr, różnorodność kolorów i wielkości, jedne były krótsze inne dłuższe, ciemne i jasne, wszystko to sprawiało, że Bóg jawił się jako Bóg różnorodności. To prawda, której nie można podważyć.

            Jezus Chrystus swoją ofiarą wszystkich pociąga do siebie. Tego pragnie Zbawiciel, aby każdy mocą Jego ofiary został zbawiony. Chrystus zbawił każdego człowieka, chociaż nie każdy ma udział w dziele zbawienia. Dlaczego nie każdy? Na swoje nieszczęście człowiek może tego nie chcieć. Człowiek ma wolną wolę, która daje mu możliwość wyboru. My, jako chrześcijanie, możemy dawać świadectwo życia, możemy ewangelizować i otwierać oczy na pewne sprawy. Nie możemy jednak do niczego zmuszać ani narzucać siłą Chrystusa. Wszelka przemoc na tle religijnym jest niedopuszczalna. W naszym kraju i nie tylko w naszym, łatwo zauważyć ten rodzaj przemocy. Są tacy, którzy mają ambicje stworzyć idealny obraz Polaka i chrześcijanina. Chcą stworzyć taki model  człowieka doskonałego. Nauczyć lud Boży doskonale wierzyć i myśleć o Bogu i ojczyźnie. Kto ośmieli się im sprzeciwić zostanie nazwany głupkiem, liberałem i heretykiem. Ten narodowy głos, spomiędzy zaciśniętych zębów, jest pewną wykładnią tego, co dzieje się dzisiaj w środowisku ludzi wierzących. Jeśli komuś po tych uwagach będzie się wydawać, że należę do kręgu liberałów to może być pewien, że błądzi. Ot i zagadka! Nie jest za ortodoksyjnym Kościołem to musi być liberał! Ten żenujący slogan krąży jak zaklęcie z ust do ust i skutecznie dzieli Polaków. Smutne to jest, bardzo smutne! Nie wolno godzić się na taki stan rzeczy! Nie wolno popierać przemocy na tle religijnym. Żadnej przemocy. Nie tylko tej kojarzącej się z przemocą fizyczną.

            Mądrość zdobywa się w zróżnicowanej wspólnocie, w obrębie grupy, którą tworzą ludzie myślący inaczej. Różnorodność tworzy wspólnotę. Nie tworzą wspólnoty idee, koncepcje, teorie lecz żywi ludzie, których głosy różnią się od siebie. To jest bogactwo i hojność Boga - ta różnorodność w jednej rodzinie, której członkowie ubogacają się nawzajem poprzez inne spojrzenie na tą samą sprawę. Nie ma nic gorszego niż wykluczenie człowieka z powodu jego poglądów. Warto przypomnieć sobie Jana Pawła II i spotkania w Castel Gandolfo. Papież nie zapraszał na te spotkania samych scholastyków, bo sam był scholastykiem. Nic podobnego! Zapraszał takich filozofów jak Michalski czy Levinas, Tischner czy Kołakowski. Wszyscy oni tworzyli grupę ludzi myślących po swojemu. Ich poglądy na te same sprawy bardzo się różniły. Papieżowi to nie przeszkadzało. Łączyła ich wszystkich ta sama pasja – pragnienie poznania prawdy. Prawda zaś odkrywa się w różnorodności, bo tylko w różnorodności pobrzmiewa Boża mądrość.

            Niech Bóg broni nas przed uporządkowaniem i ujednoliceniem obrazu Boga w ramach jakiejś ludzkiej idei! Oby miłość Chrystusa objęła wszystkich i każdego z osobna, każdemu zapewniła wolność wypowiedzi, także wtedy, gdy nie jest zgodna z przekonaniem tak zwanej „większości”.

Magdalena Anna Golon, marzec 2015      

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony