SKARBY LĘBORKA...

SKARBY LĘBORKA...

„Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8 KONWERSJA

Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Jakuba Apostoła w Lęborku – Partner:

- remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła Starszego – utworzenie sali wystawienniczej i punktu widokowego – przewidywany koszt 910.136,29 zł.

 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony