Wykonawca Wieży wybrany...

Wykonawca Wieży wybrany...

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zapytaniu ofertowym nr 1/WIEŻA/2018

na:

„Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła Starszego – utworzenie sali wystawienniczej i punktu widokowego” w trybie zaprojektuj

 

Zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:

 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ RULIS

Jelonko 12, 83-340 Sierakowice

W postępowaniu złożono 2 oferty. Kryteria oceny stanowiły: cena (waga kryterium: 80%) i długość okresu gwarancji (waga kryterium: 20%). Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty nieznacznie przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zmawiający planuje przesunąć środki na sfinansowanie umowy z innych pozycji w budżecie zadania.

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

NUMER OFERTY

NAZWA WYKONAWCY

ADRES

Liczba punktów w kryterium: Cena oferty

Liczba punktów w kryterium: Długość okresu gwarancji

ŁĄCZNA PUNKTACJA

1

 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ RULIS

 

Jelonko 12,

83-340 Sierakowice

80,00

20

100,00

2

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ADAM HRYCYK

 

Plac Pokoju 8,

84-300 Lębork

65,33

8,57

73,90

 

 

Proboszcz

o. Roman Zioła

 

Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. „Skarby Lęborka –ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony