WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019

WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019

WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019

 

Trwa remont wieży naszego kościoła, który jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Lębork w ramach projektu unijnego „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”.

We wieży aktualnie prowadzone są prace związane z konserwacją oryginalnych elementów konstrukcji drewnianej oraz wymianie zniszczonych belek, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

Remont umożliwi zwiedzanie tej części naszego sanktuarium oraz wejście na poziom dzwonów i obejrzenie panoramy Lęborka. Będzie to jedna z trzech wież udostępnionych dla ruchu turystycznego w Lęborku. Pozostałe to wieża kościoła pw NMP Królowej Polski i wieża ciśnień w Parku Chrobrego.

Projekt jest współfinasowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całość projektu to 910 136,27 zł. Dofinasowanie Unii Europejskiej wynosi 60%,

a wkład własny naszej parafii to 40% czyli kwota 364 054,52 zł.

Planowany termin oddania wieży do użytku to jesień 2019 roku.

WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019
WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019
WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019
WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019
WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019
WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019
WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019
WIEŻA KOŚCIOŁA PRACE – CZERWIEC 2019

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony