Wielkopostny Dzień Skupienia

Wielkopostny Dzień Skupienia

W sobotę 4 marca br. doroczny Wielkopostny Dzień Skupienia przeżywali członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Najpierw przeżywaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, a rozważania do niej przygotowała Halina Tuskowska – prezes Stowarzyszenia MI.”Kiedy idę razem z Jezusem Drogą Krzyżową, to mogę dotknąć prawdziwej Jego miłości”- słowa przytoczone przez o.  Tomasza M. Tęgowskiego  (asystenta prownicjalnego MI), wypowiedziane w czasie Eucharystii, której przewodniczył. Eucharystię poprzedziło odśpiewanie hymnu Rycerstwa Niepokalanej i słowa powitalne o. Romana Zioły – proboszcza naszej parafii. W czasie homilii o. Tomasz powiedział m.in. – „jeżeli chcemy znaleźć drogę do Pana Jezusa, to prośmy o to Jego Matkę Niepokalaną. Prośmy Ją o to, abyśmy mogli trwać przy Jezusie w Wielkim Poście”. Poruszył temat Roku Jubileuszy – 100-lecie objawień w Fatimie i 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej. Podkreślił, że tych rocznic nie można rozdzielać, bo troska o nawrócenie grzeszników przewijała się w objawieniach w Fatimie i była też celem o. Maksymiliana przy zakładaniu Rycerstwa Niepokalanej. Kontynuacją homilijnych rozważań była katecheza wygłoszona również przez naszego gościa – o. Tomasza Tęgowskiego , w której przewijały się hasła „Nie zapominajcie o Miłości” oraz „Odmawiajcie Różaniec i nawracajcie się”. Katechezę zakończył słowami: ”Patrzmy w czasie Wielkiego Postu na Maryję, która stała pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Kroczmy Jej drogą i odkrywajmy Boga.”

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu odmówiliśmy tajemnice bolesne Różańca Świętego i modliliśmy się za chorych i zmarłych członków obu wspólnot.

Dzień zakończyliśmy agapą i złożeniem podziękowań i życzeń Ojcom: Tomaszowi Tęgowskiemu  i Anzelmowi – Kazimierzowi ( z chrztu) Grabowskiemu (dzisiaj przecież święto Kazimierza królewicza).

Zapewne wybrzmiałe słowa homilii, katechezy i modlitw wyryły się w nasze serca.

 

Wielkopostny Dzień Skupienia
Wielkopostny Dzień Skupienia
Wielkopostny Dzień Skupienia
Wielkopostny Dzień Skupienia
Wielkopostny Dzień Skupienia
Wielkopostny Dzień Skupienia
Wielkopostny Dzień Skupienia
Wielkopostny Dzień Skupienia

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony