I POMORSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - 11.01.2020

I POMORSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - 11.01.2020

REGULAMIN   

Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich Kolęd i Pastorałek im. Franciszka Okunia  w Lęborku

 

I Pomorski Przegląd Kolęd Kaszubskich odbędzie się 11 stycznia 2020 r. w  Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku.                                                                                                                                                        

Zaproszenie kierujemy do chórów, zespołów  wokalno-instrumentalnych oraz solistów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości wykonawców – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Podczas przeglądu zostaną wręczone nagrody Ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego na kolędę kaszubską organizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Cele przeglądu: 

- kultywowanie twórczości muzycznej Kaszub 

- integracja środowiska muzycznego  

- wymiana repertuaru oraz doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami 

-  podniesienie poziomu wykonywanych utworów

Warunkiem uczestnictwa jest:                                                                                                                                            

1.  Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) do dnia 14 XII 2019 r. na adres: Sanktuarium św.  Jakuba Apostoła  ul. Basztowa 8, 84-300 Lębork lub adres mailowy: romanziola [AT] wp [DOT] pl                                                                                                                                                               

2.  Przygotowanie 3-4 kolęd, pastorałek, pieśni bożonarodzeniowych w języku kaszubskim (teksty oryginalne lub tłumaczenia); czas występu nie powinien przekroczyć 20 minut.                                                    

3.  Dzieci (zespoły bądź soliści z klas 1- 6) mogą przygotować 2-3 kolędy, pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe w języku kaszubskim (teksty oryginalne lub tłumaczenia); czas występu nie powinien przekroczyć 20 minut.  

Postanowienia ogólne: Przegląd rozpocznie się o godz. 10.00 (w przerwie  ok. godz. 13.00 zapraszamy na ciepły posiłek),  zakończy się  mszą św.  z liturgią w języku kaszubskim (godz. 18.00),  po której zostaną wręczone dyplomy i pamiątki. Kolejność występów i plan minutowy zostaną dostarczone wykonawcom do 3 stycznia 2020 roku.

Na zakończenie mszy zostanie wykonana wspólnie przez wszystkich wykonawców kolęda Stefana Fikusa  (tekst i nuty w załączeniu).  Każdy uczestnik zostanie uhonorowany statuetką przeglądu oraz dyplomem udziału.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przebiegu przeglądu dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału przez organizatorów.  Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków

Organizatorzy:                                                                                                                                                          

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Lębork

Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku

Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła                                                                                           

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Patronat honorowy:                                                                                                                                                     

Burmistrz Miasta Lęborka                                                                                                                                           

Starosta Lęborski                                                                                                                                                      

Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronat medialny:                                                                                                                                                          

Echo Ziemi Lęborskiej                                                                                                                                                    

Pomerania                                                                                                                                                                          

Pielgrzym                                                                                                                                                                            

Portal internetowy Fakty Młodych                                                                                                                             

Radio Kaszëbë                                                                                                                                                                

Telewizja kablowa Kanał 6

I POMORSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - 11.01.2020
I POMORSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - 11.01.2020
I POMORSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - 11.01.2020

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony