Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego...

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego...

W Dzień Świętości Życia - 25 marca - zachęcamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Podpisane przyrzeczenia Adopcji można przynieść do kościoła - kiedy ustanie epidemia.

o. Roman

ps.

Duchowa Adopcja dziecka poczętego

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ...............................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2020 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
    • ....................
    • ....................
    • ....................

___________

       podpis

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego...

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony