VI Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży “Giovani verso Assisi”

VI Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży “Giovani verso Assisi”

VI Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży “Giovani verso Assisi”

 05.08.2012, 1 dzień - ”W ASYŻU POKAŻĘ CI TWOJĄ DROGĘ”
Z 16 różnych narodowości. Z całego świata, 200 chłopców i dziewcząt, bracia i siostry zakonne.

Przyjazd, a zaraz po południu, przyjęci przez franciszkański pokój Asyżu i gorąco, które parzy,ale nie gasi ducha, razem z Duchem Świętym, który jednoczy i daje siłę by wyruszyć w nową drogę. Każdy w swoim miejscu zakwaterowania, w swoim namiocie lub campingu, między wielu nowymi twarzami i nowymi uściskami, gotowi by zebrać się tego wyjątkowego wieczoru w wielkim i cennym “namiocie”, który będzie gościnny dla najważniejszych spotkań w czasie Międzynarodowego Spotkania Młodzieży: Papieska Bazylika św. Franciszka. Tu zostali serdecznie przywitani pozdrowieniem o. Giuseppe Piemonetes - Kustosza Sacro Convento, który w Bazylice Dolnej nakreślił drogę czuwania i modlitwy. Wzywanie Ducha Świętego i zachęta o. Giuseppe, by przyjąć pokój i siłę tego miejsca, w kontekście grobu św. Franciszka, co każdy z uczestników, przybywając z różnych miejsc świata, miał pragnienie od długiego już czasu uczynić; to sprawiło, że duch każdego z uczestników był gotowy do przyjęcia z radością i siłą, w najlepszy sposób każdego z etapów tego Spotkania. Podczas wspólnej modlitwy, każda z narodowości zaprezentowała przed ołtarzem charakterystyczny symbol, gest zawierzenia w modlitwie. Jedność w różnorodości, wspólnota różnic pod jedyną flagą, którą możemy nazwać: “być młodym chrześcijaninem franciszkańskim”.
 
06.08.2012, 2 dzień - “NAPRAW MÓJ DOM”
Przebudzenie w świeżości porannego powietrza, twarze zaspane, śniadanie i plecaki gotowe, aby iść w stronę Katedry św. Rufina. Tu przyjął serdecznie wszystkich podczas modlitwy porannej Minister Generalny o. Marco Tasca. Przed swoją refleksją zaprosił wszystkich do nowego odczytania Ewangelii o Przemienieniu Pańskim. Następnie mówił o “twarzach Boga”, Boga który każdego dnia zaprasza nas do pytania i naprawiania swojego domu. “Jak odnajduje siebie w historii mojego życia, w wydarzeniach, które mi się nie podobają?”: to była prowokacja którą o. Marco kilka razy powtórzył. Z zaproszeniem: “Słuchajcie Go!”, aby iśc śladami Chrystusa, jak to czynił w prostocie św. Franciszek, aby móc później powiedzieć: “jak pięknie być tu razem”. Później obiad, wszyscy razem i w drogę do kościólka San Damiano, by później rozejść się i pogłębić tematy spotkania w grupach językowych. Wieczorem wróciliśmy do Bazyliki Górnej św. Franciszka, by celebrować msze św. pod przewodnictwem Ministra Generalnego, który raz jeszcze zaprosił wszystkich byśmy byli razem, byśmy dzielili się swoimi doświadczeniami i sobą nawzajem w duchu Chrystusa i św. Franciszka. Dzień zakończyliśmy wieczorną modlitwą indywdualną przed grobem św. Franciszka. Powróciliśmy do swoich namiotów z przekonaniem, że pięknie jest być kochanym i kochać.
 
07.08.2012, 3 dzień - “ROZPOZNAJ MNIE W DRUGIM CZŁOWIEKU”
Następny dzień. Przebudzenie w promieniach słońca póżniej zaprowadziło młodych modlących się w drodze do sanktuarium w Rivotorto, do Chaty. Wszyscy gotowi do przeżycia chwili refleksji poprowadzonej przez o. Marco Bellachioma. Tematem jest “in – contro (spotkanie), w połączeniu, w akcie “spontanicznego spotkania” Franciszka z trędowatym. Tu w Rivotorto – przypomniał nam o. Marco – trąd Franciszka został uzdrowiony, został zaproszony do odrzucenia, do pozostawienia dumy, by poznać drugiego i przejść od tolerancji do akceptacji. Zapytanie: rozpoznać w drugim to czego potrzebujemy. Zaraz po tym obiad i zaczęliśmy czas dedykowany sakramentowi pojednania po którym celebrujemy msze św. pod przewodnictwem miejscowego biskupa Domenico Sorrentino, biskupa Assisi-Nocera-Gualdo Tadino. W swoim kazaniu przypomniał słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: “Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”, On zawsze jest z nami i jest jedynym zabezpieczeniem dla nas. Z Rivotorto, miejsca skąd biorą początki przygody miłości św. Franciszka, młodzi teraz wyruszyli w drogę powrotną, by zaraz potem rozpocząc wigilie czuwania nocnego w Namiocie Modlitwy umieszczonym na champingu. Pozostać całą noc z Jezusem, aby być człowiekiem zawsze gotowym Kochać na serio.
 
08.08.2012, 4 dzień - “ZAUFAJ MOJEMU SŁOWU”
Pielgrzymi, ciekawi i zaspani, młodzi wyruszają w kierunku opactwa San Pietro w Asyżu, miejsca pełnego historii i wiary, miejsca gdzie Franciszek, jak nam przypomniał Opat w swoim pozdrowieniu skierowanym podczas porannej modlitwy poświęcił wiele czasu na modlitwe i refleksje. Jednak zmęczone oczy bardzo szybko się otworzyły i ożyły na skutek porywającej reflkeksji ojca... Brakuje nam często słów mocą których moglibyśmy zmienić świat, bardzo często powtarzał ojciec, i dlatego mamy wielką potrzebę studiowania Słowa, narzędzia mocy i tajemnicy. Lecz aby to uczynić trzeba mieć zawsze otwarte serce. To są rzeczy które nie pochodzą od nas ale wystarczy przyjąc tajemnice. Mieć możliwość czytania każdego dnia choćby krótkiego fragmentu Biblii, co może sprawić że w tym tygodniu zostanie przemieniona choćby mała cząstka naszego codziennego życia. To dwie rzeczy które podarował nam prelegent. Póżniej wszyscy przenieśli się do Bazyliki Matki Bożej Większej Porcjunkuli, aby tam po obiedzie uczestniczyć w celebracji Eucharystii, której przewodniczył o. Jude Winkler, który jeszcze raz rozmawiając z młodymi zapytał: “Czy jesteście gotowi raz jeszcze zdziwić się tak jak czynią to dzieci, czy umiecie być tak zdumieni jak oni” – mówił - tak że nic nie jest w stanie zabrać Wam tej radości i zdumienia, uśmiechu, który ma charakteryzować nas chrześcijan. Z radością na twarzach, młodzież ponownie spotkała się w grupach na moment refleksji, by następnie na kolacje wrócić na champing. Czas który pozostał poświęciliśmy na przygotowanie “Sobotniego wieczoru Braterstwa”.
 
09.08.2012, 5 dzień - “POKOCHAJ KOŚCIÓŁ”
I oto wszyscy gotowi, aby odnależć w sobie siłę i wyruszyć z pielgrzymką w słońcu, które dopiero co wzeszło i które poprowadzi nas do Rzymu, głowy świata i kolebki Kościoła Katolickiego. Niektórzy pierwszy raz mogą zobaczyć przepiękne ramiona kolumnaty Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Inni mają możłiwość ponownego zobaczenia z przyjemnością i zachwytem suknie Maryji, na której spoczywa ciało Jezusa w Piecie Michała Anioła. Jeszcze inni zanoszą swoje osobiste modlitwy przy grobie Bł. Jana Pawła II, Papieża. Nie bojąc się wielkiego gorąca, młodzi zaraz po rozdanym obiedzie wyruszają na spacer, by zobaczyć najpiękniejsze rzeźby miasta z Forum Imperiali, z Piazza del Popolo, Placu Hiszpańskiego, aż po Fontannę di Trevi, by wieczorem spotkać się wspólnie w naszej Bazylice Świętych Apostołów, by tu celebrować msze św., której przewodniczy o. Giorgio Silvestri. Po serdecznym przywitaniu przez wspólnotę braci i po refleksji oraz celebracji o. Giorgio w której mogliśmy usłyszeć: “nie możemy się zwalniać z poznawania Boga, pragnienia i szukania Go w Miłości, wszyscy razem w barce którą nazywamy Kościołem, mieliśmy możliwość posilenia się kolacją przygotowaną w wielkim krużganku, aby następnie w nocy powrócić do Asyżu. Ciągle w naszych sercach rozbrzmiewały słowa skierowane do nas podczas homili: “Także my jesteśmy bardzo ważni, tak jak kamienie węgielne w fundamencie tej Bazyliki Świętych Apostołów. Każdy z nas ma swoje miejsce jedyne i niepowtarzalne w projekcie Pana Boga”.
 
10.08.2012, 6 dzień - “KONTEMPLUJ STWORZENIE”
Powracamy do ‘Wielkiego namiotu’, Bazyliki Górnej św. Franciszka, aby w modlitwie porannej, której przewodniczył o. Angelo Busà, Minister Prowincjalny Sycylii. Z tego miejsca wyruszyliśmy do auli Instytutu Teologicznego, gdzie uczestniczyliśmy w WORKSHOPS(warsztatach). Cztery grupy, które pracowały przez cały dzień: kontempacja Stworzenia w świetle Pieśni Stworzenia św. Franciszka, taniec liturgiczny, ikonografia i wyrób małych różańców, Poezja franciszkańska, muzyka i śpiew. Cała młodzież podzieliła sie na małe grupy warsztatowe. Muzyka i cisza spotkały się w aulach, by współistnieć w kontemplacji i kontakcie z naturą w lasku Sacro Convento położonym w stronę cmentarza Asyżu. Prace całego dnia mogliśmy podsumować podczas celebracji Eucharystii, której przewodniczył o. Agnello Stoia. Piękne gwiezdne niebo Bazyliki Dolnej pomagało nam śpiewać i opowiadać chwałę Boga i tańczyć przed Jego majestatem. Wyjaśniając wersety Pieśńi Stworzenia, o. Agnello przypomniał nam, że to też jest akt liturgiczny w katedrze stworzenia i tak jak św. Franciszek dostrzegał całe stworzenie w rękach Boga tak on teraz bawi się razem ze stworzeniem. Dla nas najważniejsze jest abyśmy potrafili: śpiewać, uwielbiać, błogosławić i dziękować. Później kolacja na placu przed bazyliką z projekcją zdjęć dokumentujących dotychczasowe dni przygotowana przez o. Giuseppe Franco. To czas bardzo potrzebny dla przygotowania jutrzejszego “ wieczoru braterstwa”.
 
11.08.2012, 7 dzień - “SZUKAJ MNIE W MILCZENIU”
Dzień ciszy, dzień wędrówki i wznoszenia się do Eremu Carceri. Tam młodzi pozostali i medytowali nad cudownymi wydarzeniami jakie daje nam przeżywać w naszym życiu. To był dzień kiedy obchodziliśmy uroczystość św. Klary z Asyżu, pierwszej roślinki Zakonu. Po obiedzie powrót z pustyni, udajemy się przed Bazylikę Świętej, do jej grobu, aby podziękować, że pokazała nam fakt, iż z Bogiem możemy wszystko. I oto wieczór w Bazylice Górnej i msza św. której przewodniczy o. Miljenko Hontic. “Beze mnie nic nie możecie uczynic”: tymi słowami Ewangelii wg. św. Jana, o. Miljenko zaprosił wszystkich, aby te słowa nas umociły i abyśmy przyjęli je naprawdę, tak jak uczyniła to Klara, kobieta żyjąca w ukryciu i pokorze. Pozwolić prowadzić się milczeniu, w kontemplacji tak, by słuchać co chce od nas Pan, niezapomionając o tym, że to Bóg prowadzi i czuwa na wszystkim. To dotyczy każdego wydarzenia naszego życia. Szczęśliwi, zobowiązai i chętni do wpółprzeżywania, po kolacji odnaleźliźmy miejsce, aby przeżyc wieczór Braterstwa w którym każda z narodowości mogła przedstawić coś typowego dla danego kraju: tańce folklorystyczne w narodowych strojach, śpiew, mocne świadectwa, widowisko, wielka radość, która charakteryzowała ten bardzo intensywny tydzień. W nocy już zaczęliśmy pożegnania, w mocnymi objęciach z towarzyszącymi łzami, dając sobie znak o jutrzejszym poranku.
 
12.08.2012, 8 dzień - “OPOWIADAJ O SWOJEJ WIERZE”
Niektórzy tej nocy spali bardzo mało i z wielkim trudem dźwigali swoje bagaże w stronę Asyżu, a inni są gotowi i chcą przeżyc na nowo piękno ostatniej celebracji eucharystycznej, by później udać się w długą drogę powrotną. Po śniadaniu wszyscy przybyli do Bazyliki Górnej. Flagi różnych narodowości na nowo trzepoczą przy ołtarzu. Niektórzy z chłopców i dziewcząt włożyli na siebie typowe ubrania, a na twarzach widać emocje trudności i nie chęci pozostawienia magicznego Asyżu i wspaniałych przyjaciół tej długiej drogi śladami Franciszka. O. Jerzy Norel, wikariusz generalny Zakonu, przewodniczył celebracji eucharystycznej, pełnej śpiewu i znaków, zakończonej przyjęciem mandatu posłania: małego krzyża San Damiano przyjętego z błogosławieństwem, jakie udzielił św. Franciszek Bratu Leonowi. Podziękowania przesyłamy tym którzy z cierpliwością zorganizowali wszystko: Ministrowi Generalnemu o. Marco Tasca, którzy bardzo mocno zaufał temu przedsięwzięciu, o. Antonello Fanelli i o. Vincenzo Esposito z CNPGV, którzy stworzyli i zrealizowali całe Spotkanie, braciom ze wspólnoty Sacro Convento, którzy nas serdecznie przyjęli; wolontariuszom, którzy w wielkiej dyskrecji realizowali swoją służbę; braciom franciszkanom z różnych narodowości, którzy towarzyszyli nam i wszystkim uczestnikom, którzy raz jeszcze pokazali, że pięknie jest być “razem jednym”, oświeceni światłem Chrystusa, z cennymi narzędziami miłości Bożej. Tymi narzędziami które św. Franciszek i św. Klara przyjęli, by być świętymi i zawsze żyć Ewangelią z entuzjazmem.
 
fra Antonello
tłum.: fra Paweł Dybka
 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku


Niestety, ale w wybranym terminie nie ma jeszcze intencji mszalnych.

Przejdź do góry strony